Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Auteur: S.C.E. Haagmans
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen stof

Voor veel specifieke stofvormige verontreinigingen zijn grenswaarden vastgesteld. Die hebben in principe betrekking op het zogenaamde inhaleerbaar stof; dat is stof dat door de mond en neus ingeademd kan worden. Er zijn ook grenswaarden die gelden voor respirabel stof; dat is stof met een zodanige (geringe) deeltjesgrootte, dat het tot in de longblaasjes kan doordringen. In

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren