Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 3.6 Arbeidsomstandighedenbesluit

De maatregelen met het oog op noodsituaties omvatten verschillende maatregelen die tezamen met de materiële voorzieningen, bedoeld in art. 3.6 Arbeidsomstandighedenbesluit, de doeltreffendheid van vluchtwegen en nooduitgangen bepalen.

De door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegeven brandbeveiligingsconcepten voor verschillende typen van gebouwen bieden inzicht in de samenhang tussen de maatregelen en voorzieningen die van belang zijn voor het tijdig ontvluchten in noodsituaties. Deze concepten zijn een belangrijke bron voor betrokkenen om de veiligheid van arbeidsplaatsen in noodsituaties te beoordelen.

Brandveiligheidsconcepten

De brandbeveiligingsconcepten zijn samengesteld door de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verschenen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren