Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitleg

Op grond van artikel 20, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet kunnen werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen worden verplicht tot het bezit van een certificaat waaruit blijkt dat zij voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde voorschriften. In het tweede lid van dit artikel is bepaald, dat een certificaat wordt afgegeven door Onze Minister dan wel een door Onze minister aangewezen instelling. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is ten aanzien van een aantal onderwerpen een dergelijk certificaat verplicht gesteld. Het gaat hier om certificaten met betrekking tot de kwaliteit van de bijstandsverlening door arbodiensten, certificaten betreffende de vakbekwaamheid van personen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren