Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVIe behorend bij Artikel 6.6, 1e lid

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider bij de brandweer Document: WSCS-WOD-F Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Definities 3 Werkveldspecifieke kenmerken 3.1 Algemeen 3.2 Beschrijving van het schema 3.3 Actieve partijen 3.4 Risicoanalyse en afbreukcriteria 4 Certificatiereglement 4.1 Doelstelling 4.2 Certificatieprocedure 4.3 Certificatiebeslissing 4.4 Geldigheidsduur van het certificaat 4.5 Geldigheidscondities 4.6 Klachtenregeling 4.7 Bezwaarprocedure 4.8 Register voor vakbekwaamheid 4.9 Norminterpretatie 4.10 Aanvraag van het certificaat bij herintreding 5 Examenreglement 5.1 Algemeen 5.2 Uitvoering van het examen 5.3 Eisen te stellen aan het examenpersoneel 5.4 Eisen te stellen aan het examen 6 Toezicht 6.1 Medewerking aan toezicht 6.2 Frequentie van het toezicht 6.3 Uitvoering van het toezicht 6.4 Verslag van bevindingen 6.5 Maatregelen 6.6 Melding aan de Inspectie SZW 7 Onderwerp van de certificatie 8 Entreecriteria 9 Eindtermen 9.1 Algemeen 9.2 Duikploegleider 10 Toetsmethodiek bij initiële certificatie 10.1 Toetstermen 10.2 Beoordelingsmethode 10.3 Opbouw van het examen 10.4 Cesuur van het examen 11 Hercertificatie 11.1 Toetstermen voor hercertificatie 11.2 Beoordelingsmethode 11.3 Uitslagregel van de beoordeling 12 Certificaat 13 Geldigheidscondities 1 Inleiding Dit werkveldspecifieke certificatieschema voor personen is door het Centraal College van Deskundigen ‘Werken onder overdruk’ voorgesteld. Het betreft certificatie op het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren