Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Concluderende samenvatting

In dit hoofdstuk zijn enkele handvaten aangereikt waarmee een organisatie aan de slag kan gaan om indicatoren op te stellen waarmee de veiligheid binnen de organisatie kan worden gemeten en gemonitord. Dit proces begint met het opstellen van kritieke succesfactoren die bepalend zijn voor het streven naar een veilige organisatie (paragraaf 2). Vervolgens kunnen voor elke kritieke succesfactor indicatoren worden opgesteld, op basis waarvan uitspraken kunnen worden gemaakt over de status van de kritieke succesfactor. Verschillende typen indicatoren kunnen hierbij gebruikt worden waaronder leading en lagging, en kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren (paragraaf 3). Elk van de indicatoren voldoet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren