Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toelichting bij artikel 4.46 (Grenswaarde)

Dit artikel is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit met het Besluit van 7 juli 2006 (Stb. 348).

De concentratie van asbeststof in de lucht mag de grenswaarde niet overschrijden. In de wijzigingsrichtlijn asbest is in artikel 8 de grenswaarde gesteld op 0,1 vezel per kubieke centimeter, berekend

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren