Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

In artikel 12 zijn grofweg drie onderwerpen geregeld.

In de eerste plaats de verplichting voor de werkgever en werknemers om onderling samen te werken bij het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid in het bedrijf.

Voorts wordt in dit artikel een aantal specifieke rechten en faciliteiten op arbeidsomstandighedenterrein toegekend aan medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging), dat niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld. De belangrijkste hiervan zijn:

    het recht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op een afzonderlijk onderhoud (zonder werkgever of een vertegenwoordiger van hem) met de toezichthouder; het recht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de toezichthouders te vergezellen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren