Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 1.5b (Verstrekken gegevens)

Dit nieuwe artikel bevat de hoofdlijnen van de nieuwe procedure bij aanwijzing op verzoek. Deze geldt, conform de bestaande situatie, niet voor instellingen die in de arboregelgeving zelf zijn aangewezen als certificerende instelling (artikel 6.1, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenregeling).

De aanwijzing als certificerende instelling blijft geschieden door de Minister van SZW (Directie Gezond en Veilig Werken).

Voordat een instelling kan worden aangewezen als certificerende instelling op een specifiek werkveld, is een (positieve) beoordeling nodig om vast te stellen of de instelling voldoet aan de voorwaarden genoemd artikel 1.5a van het Arbeidsomstandigheden. Dit onderzoek zal verricht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren