Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitleg

Artikel 1.5f bevat de hoofdlijnen van de nieuwe uniforme procedure betreffende het afgeven van certificaten op arbeidsomstandighedenterrein. De verstrekking kan geschieden door de Minister van SZW of - hetgeen de praktijk is en zal blijven - een door de Minister van SZW aangewezen private instelling, de zogeheten certificerende instelling.

De kosten van het afgeven van een certificaat (als sluitstuk van een gevolgde opleiding of verrichte keuring) zijn - conform de huidige situatie - voor rekening van de certificaathouder (derde lid van artikel 1.5f).

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2012 in werking getreden voor het werkveld asbest

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren