Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De indeling van hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 van dit besluit regelt de inrichting van de arbeidsplaats. Het hoofdstuk bevat 7 afdelingen, te weten:

  • algemene voorschriften (afdeling 1);

  • aanvullende voorschriften bouwplaatsen (afdeling 2);

  • aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw; ondergronds of met behulp van boringen (afdeling 3);

  • aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën (afdeling 3B);

  • aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen (afdeling 3C); en

  • bijzondere sectoren (in casu onderwijs, vervoer en justitiële inrichtingen) en bijzondere categorieën werknemers (in casu jeugdigen zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) (afdeling 5).

Afdeling 4 betreffende aanvullende voorschriften voor bezinestations is met het besluit van 5 december 2006 (Stb. 674) met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren