Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Economische zaken, Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving, normen en richtlijnen veiligheids- en gezondheidssignalering

In Nederland zijn de Arbowet en het Bouwbesluit de belangrijkste wetgeving op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering.

Hoofdstuk 8 van de Arboregeling bevat eisen voor veiligheids- en gezondheidssignalering voor de werkplek. In de bijlagen van de Arboregeling wordt globaal voorgeschreven hoe veiligheids- en gezondheidssignalering eruit moet zien. Ook worden er eisen gesteld aan licht- en geluidssignalen, hand- en armseinen en mondelinge mededelingen. Het Bouwbesluit is gericht op het veilig inrichten van een gebouw en geeft voorschriften voor vluchtwegsignalering, markeren van brandbestrijdingsmiddelen en omgevingen met gevaarlijke stoffen.

De basis voor veiligheids- en gezondheidssignalering

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren