Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Aan het werken met gevaarlijke stoffen kunnen de volgende risico’s kleven (zie ook Risico's):

  • brand- of explosie;

  • acute risico’s: verstikking, bedwelming, vergiftiging;

  • risico’s die na herhaalde blootstelling optreden, zoals luchtwegklachten of zelfs kanker.

Gevaarlijke stoffen kunnen op verschillende manieren in het lichaam terechtkomen:

  • door inademing;

  • via de huid;

  • via de ogen;

  • door inslikken.

Als stoffen in het lichaam terecht zijn gekomen, kunnen ze daar, afhankelijk van de hoeveelheid stof in het lichaam en het vermogen van het lichaam om de stoffen af te breken en uit te scheiden, hun schadelijke werking uitoefenen. Deze werking kan ook plaatselijk worden uitgeoefend, bijvoorbeeld

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren