Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

De beleidsregels 4.9-5 en 4.18-5 betreffen de beheersing van de blootstelling van werknemers in ziekenhuizen aan inhalatie anesthetica en cytostatica. Deze beleidsregels hebben betrekking op die werkzaamheden in ziekenhuizen waarbij, zoals uit onderzoek dat voor de opstelling van de beleidsregels is uitgevoerd is gebleken, (aanzienlijke) reductie van de blootstelling aan inhalatie anesthetica dan wel cytostatica door (bron)maatregelen mogelijk is.

De werkgever dient zich conform artikel 4.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit in te spannen om zo veel mogelijk maatregelen aan de bron te nemen teneinde de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot een veilig niveau te beheersen. Indien dit tot onvoldoende resultaat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren