Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Op grond van artikel 15a van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever ervoor zorgen dat deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten kennis kunnen nemen van nader aangegeven informatie. De voor de werkgever verplichte informatieverplichtingen zijn in één artikel bij elkaar gebracht. De middelen waarmee werkgevers de werknemers informeren zijn de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf, terwijl het doel dat de informatie beschikbaar in artikel 15a dus wettelijk wordt geregeld.

Onderwerpen informatieverplichting

Bij het door de deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten kennis kunnen nemen gaat het om:

    de ongevalrapportages en de lijst van arbeidsongevallen (zie artikel 9

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren