Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Grenswaarden gevaarlijke stoffen

Om het risico van blootstelling te kunnen beoordelen zijn referentiepunten of grenswaarden nodig. Deze maken duidelijk wanneer de blootstelling aanvaardbaar is en wanneer er maatregelen moeten worden genomen. Sommige van deze grenswaarden hebben een wettelijke status, andere zijn vanuit wetenschappelijk oogpunt geaccepteerd of worden bij controle door de Inspectie SZW gehanteerd.

De grenswaarden zijn te verdelen in veiligheidsgrenzen en gezondheidsgrenzen.

Veiligheidsgrenzen gevaarlijke stoffen

De veiligheidsgrenzen hebben betrekking op de fysische eigenschappen van de stof. Zo bestaan er grenzen voor de concentratie van brandbare dampen. (Licht) ontvlambare stoffen hebben een laag

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren