Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s alleenwerken

Een alleenwerker loopt, over het algemeen, hetzelfde gevaar6 als een medewerker die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van meerdere personen uitvoert. Er is echter voor de alleenwerker een extra risico gelegen in het feit dat deze medewerker door een ongeval in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet in staat is om hulp van anderen in te roepen.

Bij alleenwerken

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren