Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toelichting bij artikel 2.6a

De gecertificeerde deskundige personen, bedoeld in artikel 14 van de wet, kunnen al dan niet als werknemer in dienst van het bedrijf of de inrichting werkzaam zijn. Dit is tot uitdrukking gebracht in de onderdelen a en b. In het tweede lid wordt een nadere invulling gegeven van het begrip interne arbodienst waarmee een grote vrijheid wordt gegeven ten aanzien van de opzet en de organisatie van de deskundige ondersteuning

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren