Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s gevaarlijke stoffen

De risico’s van chemische stoffen worden onderscheiden in veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s.

Veiligheidsrisico’s

Het gaat bij veiligheidsrisico’s om acute bedreigingen van de werknemers. Deze bedreigingen zijn het gevolg van de corrosiviteit, reactiviteit of lichte ontvlambaarheid van de betreffende chemische stoffen. Daarbij valt te denken aan brand of explosie (ook stofexplosies) van de stoffen, maar ook aan heftige reacties met water(damp). Tenslotte kan corrosie van vaten, waarin chemicaliën zijn opgeslagen, als een veiligheidsrisico worden beschouwd.

Brand

Een voorwaarde voor een brand of explosie van een brandbare stof is dat de stof in contact is met lucht (zuurstof) én

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren