Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Daartoe aangewezen ambtenaren van de Arbeidsinspectie houden op grond van artikel 24, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet toezicht op de naleving van de voorschriften die in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn opgenomen. Eén van de instrumenten, die de Arbeidsinspectie bij dat toezicht kan toepassen, is de zogenoemde ‘eis tot naleving’, die in artikel 27 Arbeidsomstandighedenwet is geregeld.

Veel voorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en (in mindere mate) de Arbeidsomstandighedenregeling zijn algemene, open of vaag geformuleerde normen. Denk aan bijvoorbeeld artikel 8 Arbeidsomstandighedenwet waarin is aangegeven dat ‘doeltreffend onderricht’ moet worden gegeven. Een ander voorbeeld is te vinden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren