Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Met de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een nieuw artikel 3a in de Arbeidsomstandighedenwet uit 1998 ingevoegd. Met ingang van 1 januari 2007 (Wet van 30 november 2006, Stb. 673) is dit artikel vernummerd tot artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet. Tot 1 januari 2006 was de werkgever op grond van artikel 9 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten verplicht de arbeidsplaats van de arbeidsgehandicapte werknemer en de inrichting van zijn onderneming aan te passen voorzover dit nodig was in verband met de handicap van de werknemer. De Arbeidsinspectie (thans Inspectie SZW) kon

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren