Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 19-11-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Interne of externe Arbodienst (eerste, tweede en derde lid)

Indien de maatwerkregeling op grond van artikel 14, negende lid van de Arbeidsomstandighedenwet, niet wordt of kan worden toegepast, dan moet de werkgever op grond van artikel 14a van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht aansluiting zoeken bij een arbodienst voor de deskundige bijstand bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij gaat het om de zogenoemde vangnetregeling.

In het tweede en derde lid van artikel 14a van de Arbeidsomstandighedenwet is een voorrangsregel bij de bijstand geformuleerd. Dit betreft de implementatie van artikel 7, derde lid,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren