Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 9 (Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten)

Eerste en tweede lid

De in artikel 9 opgenomen verplichting tot melding en rapportage van arbeidsongevallen aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is, met de Wet van 30 november 2006 (Stb. 673), sterk vereenvoudigd. Het begrip arbeidsongeval is gedefinieerd in artikel 1, derde lid, onderdeel i, van de Arbeidsomstandighedenwet (een aan een werknemer in verband met de arbeid overkomen ongewilde plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad). Tevens is de verplichting

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren