Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 7 (Informatie aan het publiek)

Algemeen

In artikel 7, dat verband houdt met artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet, is voorzien in een regeling betreffende de openbaarmaking en geheimhouding van gegevens waarover de Arbeidsinspectie beschikt met betrekking tot de voorkoming en beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Artikel 7 vloeit net als artikel 6 voort uit de bij artikel 6 toegelichte zogenoemde Seveso-II-richtlijn (richtlijn nr. 96/82/EG, PbEG L 10, nadien gewijzigd met richtlijn 2003/105/EG (PbEG L345)). Genoemde richtlijn verplicht ertoe het op grond van die richtlijn door bepaalde bedrijven op te stellen veiligheidsrapport uit eigen beweging ter

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren