Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen trillingen

Voor de beoordeling van trillingen bestaan in Nederland sinds 5 juli 2005 nadere wettelijke bepalingen. Deze zijn vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit – voorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (mechanische trillingen). De uitgangspunten hiertoe zijn afkomstig uit de Europese richtlijn 2002/44/EG.

Hand-armtrillingen

Vooral in de bouw en industrie worden schokken en trillingen veroorzakende handgereedschappen gebruikt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld pneumatische, hydraulische of elektrische breekhamers, bikhamers, klopboortollen, slaggereedschap, maar ook cirkelzagen, knabbelscharen en specifiek trilgereedschap. In artikel 6.11 van het Arbobesluit is opgenomen dat voor dagelijkse blootstelling,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren