Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitleg

Zie afdeling 5.

Besluit van 20 november 2008 (Stb. 502)

Bovengenoemde wijziging betreft een correctie in de verwijzing naar de relevante luchtvaartwetgeving. Omdat de bepalingen die betrekking hebben op de vluchtuitvoering niet meer voortvloeien uit de Regeling Toezicht Luchtvaart, maar thans uit zowel het Besluit vluchtuitvoering

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren