Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 24, eerste lid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst op grond van artikel 24, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet onder hem ressorterende ambtenaren die als toezichthouder zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de voorschriften die in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zijn opgenomen. Het gaat dan om ambtenaren van de Arbeidsinspectie.

Mandaat

Het toezicht door de ambtenaren van de Arbeidsinspectie vindt plaats op basis van mandaat.

Mandaat is de bevoegdheid om namens een ander besluiten te nemen. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren