Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Besluit van 7 september 2009 (Stb. 395)

Met het bovengenoemde besluit is artikel 1.5e vervangen. Dit artikel is voor het werkveld asbest, arbodeskundigen, conventionele explosieven en duikarbeid in werking getreden. Voor andere werkvelden geldt de tekst (en toelichting) zoals deze hieronder is opgenomen.

Algemene bepalingen inzake de afgifte van certificaten

Artikel 1.5e

    Een certificaat als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet wordt door Onze Minister of, indien Onze Minister een certificerende instelling heeft aangewezen, de certificerende instelling, op aanvraag afgegeven, indien wordt voldaan aan bij de of krachtens de wet met betrekking tot het certificaat gestelde eisen. Bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren