Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico’s besloten ruimten

Aan het werken in besloten ruimten zijn een aantal risico’s verbonden. De belangrijkste risico’s bij het werken in besloten ruimten zijn:

Brand- en explosierisico’s besloten ruimten

Bij de aanwezigheid van vluchtige brandbare vloeistoffen en dampen of resten daarvan, bestaat er risico op brand en explosie. Dit kan worden versterkt als het zuurstofgehalte in de lucht boven de 21% stijgt. Daarom moeten maatregelen worden getroffen om veilig met gassen en zuurstof in besloten ruimten te werken.

Verstikkingsrisico’s besloten ruimten

Door chemische reacties kan een tekort aan zuurstof in de aanwezige lucht ontstaan, denk aan roestvorming in afgesloten tanks

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren