Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Prioriteitsstelling

Als alle risico’s in kaart zijn gebracht en alle situaties zijn beoordeeld, moeten er beheersmaatregelen worden getroffen. Er zal dan vaak een prioriteitenlijst worden gemaakt, simpelweg omdat niet alle maatregelen ineens kunnen worden getroffen. Boven aan de lijst staan vaak de acuut levensbedreigende situaties waarbij het gaat om acuut giftige stoffen, explosiegevaar en eventueel zuurstofverdringing.

Kijkt men naar de gezondheidsrisico’s, dan moeten volgens de Arbowet voor stoffen die kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch (CMR) zijn in eerste instantie adequate maatregelen worden getroffen.

De maatregelen kunnen van technische of organisatorische aard zijn. Daarnaast zijn aanpassing van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren