Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Indien de toezichthouders van de Arbeidsinspectie wordt geconfronteerd met situaties die zo acuut gevaarlijk zijn, dat het werk onmiddellijk moet worden gestopt, kan zij het werk stilleggen. Een dergelijk bevel kan ook inhouden dat aangewezen ruimten moeten worden ontruimd. Een mondeling bevel wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. Zodra het ernstig gevaar dat aanleiding was voor het stopzetten van het werk is geweken, trekt de toezichthouder het bevel in.

Degene die belang heeft bij opheffing van een bevel tot stillegging van werk, kan in verband daarmee een voorlopige voorziening vragen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren