Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 2.14c (Uitzondering bijstand ziekteverzuim)

Op grond van dit artikel geldt voor bepaalde bedrijven en instellingen niet de verplichting om een gecertificeerde deskundige of een arbodienst in te schakelen voor de ziekteverzuimbegeleiding. Dit was in artikel 2.23 van de Arbeidsomstandighedenregeling geregeld en betrof een tijdelijke vrijstelling tot 1 januari 2006. Besloten is om de tijdelijke vrijstelling om te zetten in de huidige uitzondering.

De uitzondering beoogt een betere afstemming tot stand te brengen tussen de Ziektewet en de Arbeidsomstandighedenwet voor wat betreft de medische begeleiding van ziekte. De Ziektewet verplicht de werkgever om een afschrift van een contract met gecertificeerde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren