Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In de artikelen 2.1 tot en met 2.4 en 2.6 is een nadere invulling gegeven aan de eisen en taken van deskundigen (inclusief bedrijfsartsen) en arbodiensten. Hierbij gaat het derhalve om een nadere uitwerking van de artikelen 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet en de artikelen 2.9 en 2.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit inzake de functioneringseisen van arbodiensten en deskundigen en de taken van deskundigen. In de genoemde artikelen van de Arbeidsomstandighedenregeling worden nadere voorschriften gegeven met betrekking tot de toetsing door de deskundige of de arbodienst van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het hierover adviseren, het uitvoeren van verzuimbeleid, het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren