Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen

Iedere werkgever is op grond van artikel 15 verplicht om één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverleners moeten in ieder geval de volgende drie taken uitvoeren:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;

  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Artikel 15, eerste lid

Verplichte bijstand door bedrijfshulpverleners

In artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van de Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever een algemene zorgverplichting opgelegd gekregen met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Hij moet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren