Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In afdeling 1 van hoofdstuk 2 is de melding van beroepsziekten geregeld. Voor de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 was in deze afdeling het jaarplan en het jaarverslag geregeld voor bedrijven of inrichtingen met meer dan honderd werknemers. Deze verplichting is bij de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (1 november 1999) vervallen.

Op grond van artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet moeten arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname en beroepsziekten worden gemeld. Genoemde arbeidsongevallen moeten door de werkgever aan de Arbeidsinspectie worden gemeld; aangetoonde beroepsziekten moeten door de bedrijfsarts (van de arbodienst), die ten behoeve

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren