Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Soorten risico’s sociale veiligheid

Risico’s: objectief en subjectief

De risico’s in relatie tot sociale veiligheid op het schaalniveau van een gemeentehuis, winkelcentrum, zwembad, school, ziekenhuis en dergelijke, zijn vooral molest, beroving, aanranding, verbale agressie, intimidatie of bedreiging en overlast gevend gedrag in de vorm van overtreden huisregels of normafwijkend gedrag. We noemen deze risico’s ‘objectieve veiligheidsrisico’s’. Daarnaast spelen er belevingsrisico’s, dat wil zeggen dat medewerkers zich op een bepaalde plek onveilig voelen. We noemen deze risico’s ‘subjectieve veiligheidsrisico’s’. De relatie tussen deze twee vormen van risico’s is niet eenduidig. Niet altijd is een plek die veilig voelt ook echt veilig.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren