Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 4.47a (Maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde)

Dit artikel is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit met het Besluit van 7 juli 2006 (Stb. 348). Artikel 4.47a bestaat gedeeltelijk uit de voormalige leden twee tot en met vijf van artikel 4.46 en gedeeltelijk uit nieuwe voorschriften die voortvloeien uit artikel 1, onderdelen 10 en 15, van de wijzigingsrichtlijn asbest. Met name het vierde tot en met zevende lid zijn aanvullingen op het huidige pakket aan maatregelen.

Voor het geval dat zich in de arbeidssituatie omstandigheden voordoen die leiden tot een overschrijding van de grenswaarde, bijvoorbeeld bij calamiteiten, dienen de bij het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren