Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. ir. G.J. Thierauf
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Oog- en gelaatbescherming

Onder oog- en gelaatbescherming vallen onder andere de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • veiligheidsbril;

  • ruimzichtbril of gelaatsscherm;

  • lasbril en laskap;

  • laserbril;

  • zonnebril.

Bij kwalitatief goede brillen is de lenskwaliteit zodanig dat nauwelijks vervorming van het zicht optreedt; dit is vooral van belang voor ruimzichtbrillen. Een beeldschermbril is een hulpmiddel voor oogcorrectie en is geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de arbowetgeving.

Veiligheidsbril

    Het dragen van een veiligheidsbril is nodig bij werkzaamheden waarbij door stof of rondvliegend materiaal gevaar voor de ogen aanwezig is. Een veiligheidsbril heeft geharde glazen of kunststof glazen die speciaal gemaakt en getest zijn voor het tegenhouden van rondvliegende materiaaldeeltjes. Een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren