Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 4.94 (Kennisgeving)

Dit artikel is gewijzigd bij besluit van 5 december 2006 (Stb. 674).

In artikel 1, derde lid, onderdeel d, van de wet is een definitie opgenomen van het begrip 'toezichthouder'. Om deze reden kan 'een daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet'

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren