Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatregelen gevaarlijke stoffen

Maatregelen worden door producenten en importeurs aangegeven op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad volgens EU-GHS verordening (bijlage IV). Onderscheiden worden algemene, preventieve en reactieve voorzorgsmaatregelen.

Voorbeelden hiervan zijn:

Algemeen

P101 – Bij inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen

P103 – Buiten bereik van kinderen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren