Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-11-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XIIIf , behorend bij artikel 4.28

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerende instellingen voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2)

Artikel 1 Definities en afkortingen In deze bijlage wordt verstaan onder: Beheerstichting: Stichting Ascert, zijnde de beheerstichting, bedoeld in artikel 1.5a, eerste lid, onderdeel f, van het besluit; DAV: deskundig asbestverwijderaar; DAV-1: persoon die in het bezit is van een persoonscertificaat deskundig asbestverwijderaar niveau 1 overeenkomstig bijlage XIIIc; DAV-2: persoon die in het bezit is van een persoonscertificaat deskundig asbestverwijderaar niveau 2 overeenkomstig bijlage XIIIc; DTA: persoon die in het bezit is van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren