Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toelichting bij artikel 37

Aanpassingswet vierde tranche Awb

Met de bovengenoemde wet is dit artikel (per 1 juli 2009) aangepast. Dat de bestuurlijke boete wordt opgelegd bij beschikking van een daartoe aangewezen ambtenaar, is in artikel 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet geregeld. Ook de andere voorschriften uit het oorspronkelijke artikel 37 konden om de navolgende redenen vervallen.

Beslistermijn bij het opleggen van een bestuurlijke boete

Artikel 5:51 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de beslistermijn bij het opleggen van bestuurlijke boeten dertien weken bedraagt, te rekenen vanaf het tijdstip waarop van de overtreding een rapport is opgemaakt. Dit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren