Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normen en richtlijnen alleenwerken

Op alleenwerken is de Arbowet en -regelgeving volledig van toepassing. De wetgever eist dat in het arbobeleid en de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ook aandacht wordt besteed aan de groep alleenwerkers (zie ook Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

De werkgever moet in kaart brengen ‘wie’ alleen werkt, ‘waar’ alleen wordt gewerkt en ‘wanneer’ alleen wordt gewerkt. Het is van belang hierbij niet alleen te kijken naar voor de hand liggende situaties of functies. Bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren