Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit

Derde lid

In beleidsregel 6.14, derde lid, werd oorspronkelijk alleen de werkkamer van het caisson aangemerkt als arbeidsplaats. Echter, in het licht van de - ruimere - definitie van het begrip arbeidsplaats zoals opgenomen in artikel 1, derde lid, onder g, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, moet de gehele caisson als arbeidsplaats worden aangemerkt. Derhalve is in het derde lid thans opgenomen dat het caisson, inclusief werkkamer, schutsluizen en compressiekamer aangemerkt wordt als arbeidsplaats.

Vijfde lid

In de praktijk van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren