Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 8.29c Soortgelijke overtredingen

Als soortgelijke overtredingen als bedoeld in artikel 9.10c van het besluit worden aangemerkt het handelen of nalaten in strijd met de voorschriften van de artikelen die telkens in de afzonderlijke subonderdelen zijn aangegeven:

    a.van de Arbeidsomstandighedenwet: de artikelen 14, zevende lid, 14a, vierde lid; b.van het Arbeidsomstandighedenbesluit: 1°.artikel 1.36, eerste en tweede lid; 2°.artikel 1.42, eerste tot en met vierde lid; 3°.artikel 1.46, derde lid, onderdelen a tot en met d; 4°.artikel 1.46, vierde lid, onderdelen a en b; 5°.artikel 1.46, zesde lid en zevende lid; 6°.artikel 1.46, negende en tiende lid; 7°.artikel 2.42h, tweede tot en met vierde lid; 8°.artikel 3.2, eerste tot en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren