Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 4.9 -4 Arbeidsomstandighedenbesluit

Een nadere uiteenzetting over het werken met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater is opgenomen in de toelichting bij beleidsregel 4.2 -2.

In deze beleidsregel wordt invulling gegeven aan het maatregelenregime dat gehanteerd moet worden bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater, afhankelijk van de risicoklasse waarin de werkzaamheden zijn ingedeeld. Vanwege de uitbreiding van de criteria voor verontreinigde grond waardoor grond waarin of waarop zich asbest bevind, ook als zodanig beschouwd moet worden ingevolge het wijzigingsbesluit van 14 juli 2000, Supplement Stcrt. 139, is een aantal aanvullingen in de beleidsregel opgenomen.

Hier wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren