Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 6.8 Arbeidsomstandighedenbesluit

Eerste en tweede lid

In beginsel dienen ondernemingen zich bij de bestrijding van schadelijk lawaai te conformeren aan hetgeen bereikbaar is door toepassing van algemeen gangbare voorzieningen voor lawaaibestrijding. Wat de technische haalbaarheid betreft moet de werkgever zich daarbij houden aan hetgeen overeenkomt met de algemeen erkende stand van de lawaaibestrijdingstechniek en de algemene stand van de techniek in de desbetreffende bedrijfstak. Ook voor nieuwe machines betekent dit dat de geluidsproductie ervan dient te beantwoorden aan de algemeen erkende stand van de lawaaibestrijdingstechniek. Het is daarom van belang de hoeveelheid lawaai die een nieuwe machine op de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren