Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Niet-ioniserende straling: inleiding

Niet-ioniserende straling is elektromagnetische straling waarvan de energie niet groot genoeg is om materie te ioniseren. Daarmee onderscheidt deze straling zich van ioniserende straling. Er zijn verschillende soorten niet-ioniserende straling, die variëren in golflengte en frequentie. De energie van de straling is groter naarmate de frequentie groter is en de golflengte kleiner.

Naar toenemende frequentie wordt onderscheid gemaakt tussen extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF-velden), radiogolven, micro-golfstraling, infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolette straling (UV-straling) en ioniserende straling. IR, zichtbaar licht en UV worden samen ook wel optische straling genoemd.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren