Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: mr. A.H.M. Boere
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikelen 4.108 (Blootstelling aan gevaarlijke stoffen) en 4.109 (Arbeidsverboden enkele biologische agentia)

Artikel 4.108 is gewijzigd bij besluit van 22 augustus 2011 (Stb. 399). Zie hiervoor het slot van de toelichting op dit artikel.

Aangezien de regeling met betrekking tot arbeid met lood in paragraaf 1 van hoofdstuk 7 is vervallen en de biologische grenswaarden met betrekking tot lood thans op grond artikel 4.8b, tweede lid, worden vastgesteld, is de verwijzing hiernaar in artikel 4.108 met het besluit van 29 maart 2002 (Stb. 190) hiermee in overeenstemming gebracht.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de betreffende bepalingen te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren