Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J.A. Hofsteenge
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beleidsregel 4.4 —5 Arbobesluit

In werkruimten waar stoffen worden afgetapt en/of gebruikt die gevaarlijk voor de veiligheid of de gezondheid zijn zoals gedefinieerd in de Wet milieugevaarlijke stoffen, of die door de omstandigheden waaronder die stoffen verkeren gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers kunnen opleveren, treden verhoogde risico's op van brand, explosie en vergiftigingsgevaar. De eigenschap ‘bijtend’ kan veroorzaken dat materialen, van bijvoorbeeld constructies of reservoirs, het begeven en daardoor een veiligheidsrisico vormen voor werknemers.

Deze risico's kunnen binnen acceptabele grenzen worden gehouden door het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen. In het bijzonder valt hierbij te denken

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren