Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Evaluatie van de prestaties

Monitoren, meten, analyseren en evalueren

Algemeen

Om te weten in hoeverre doel- en taakstellingen zijn gerealiseerd en om het verbeterproces (de check-action fasen van de PDCA-cyclus) te laten werken is het noodzakelijk te monitoren, te meten, te analyseren en te evalueren.

Om dit te kunnen uitvoeren bepaalt de organisatie:

    welke (bedrijfs-)processen gemonitord dienen te worden om te voldoen aan de eisen van de norm, aan de (belangrijke) verplichtingen uit W&R en de overige verplichtingen die de organisatie onderschrijft. Een praktisch hulpmiddel daarbij is de lijst van ernstige overtredingen van de Arbowet; wat de criteria zijn waarop de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren